زمین

.

سفارش:         
املاک
Hot Offer!!
لطفا تماس بگیرید
دسته بندی : زمین
نوع : فروش
مشاور : اکبر آزادروستا
موقعیت : زعفرانیه ♦ البرز ♦ ایران
زمین 1000متری باسند 6دانگ ودرخواست جواز ساخت ومحصوروجنوبی قطعه 649 تفکیکی
Hot Offer!!
لطفا تماس بگیرید
دسته بندی : زمین
نوع : فروش
مشاور : اکبر آزادروستا
موقعیت : زعفرانیه ♦ البرز ♦ فراتسه
زمین 1000متری با سندشش دانگ بصورت محصور بلوکی ودرخواست جواز ساخت قطعه 1973 تفکیکی
لطفا تماس بگیرید
دسته بندی : زمین
نوع : فروش
مشاور : اکبر آزادروستا
موقعیت : زعفرانیه ♦ البرز ♦ ایران
6قطعه رمین 1200متری درشهرک کامرانیه دارای 6جلد سندمالکیت سال 1352به شماره قطعات 652الی 657تفکیکی داخل درختکاری
لطفا تماس بگیرید
دسته بندی : زمین
نوع : فروش
مشاور : ميلاد آزادروستا
موقعیت : زعفرانیه ♦ البرز ♦ ایران
3قطعه زمین 1200متری دونبش به شماره قطعات 484الی486برخیابان 15و12متری دارای 3جلدسندمالکیت بصورت 6دانگ
Hot Offer!!
لطفا تماس بگیرید
دسته بندی : زمین
نوع : فروش
مشاور : اکبر آزادروستا
موقعیت : زعفرانیه ♦ البرز ♦ ایران
RSS Feed