ویلایی
سفارش:         
املاک
Hot Offer!!
لطفا تماس بگیرید
دسته بندی : ویلایی
نوع : فروش
مشاور : اکبر آزادروستا
موقعیت : زعفرانیه ♦ البرز ♦ ایران
مساحت مسکونی : 2.00 متر مربع ♦  اتاق : 4 ♦  اتاق خواب : 2 ♦  سرویس بهداشتی/حمام : 2
زمین1000متری بنا200متری باآب وبرق گاز باجوازساخت ودوبلکس باسند6دانگ بامحوطه بندی قیمت 1میلیارد و 500 ملیون تومان
Hot Offer!!
لطفا تماس بگیرید
دسته بندی : ویلایی
نوع : فروش
مشاور : اکبر آزادروستا
موقعیت : زعفرانیه ♦ البرز ♦ ایران
مساحت مسکونی : 2.50 متر مربع ♦  اتاق : 4 ♦  اتاق خواب : 4 ♦  سرویس بهداشتی/حمام : 2
زمین 1000متری باسند6دانگ آب برق گاز بنا250متری دوبلکس 4خوابه بصورت مستر قیمت 1میلیاردو500 ملیون تومان ودارای جواز ساخت
Hot Offer!!
لطفا تماس بگیرید
دسته بندی : ویلایی
نوع : فروش
مشاور : اکبر آزادروستا
موقعیت : زعفرانیه ♦ البرز ♦ فراتسه
مساحت مسکونی : 3.00 متر مربع ♦  اتاق : 4 ♦  اتاق خواب : 4 ♦  سرویس بهداشتی/حمام : 2
زمین 1000متری باسند 6دانگ آب برق گاز بنا300متری 4خوابه  قیمت 1میلیارد تومان
Hot Offer!!
لطفا تماس بگیرید
دسته بندی : ویلایی
نوع : فروش
مشاور : اکبر آزادروستا
موقعیت : زعفرانیه ♦ البرز ♦ ایران
مساحت مسکونی : 2.20 متر مربع ♦  اتاق : 3 ♦  اتاق خواب : 3 ♦  سرویس بهداشتی/حمام : 2
زمین 1000متری بنا220متری سه خوابه با آب برق گاز وجواز ساخت باسند6دانگ قیمت 700میلیون تومان
Hot Offer!!
لطفا تماس بگیرید
دسته بندی : ویلایی
نوع : فروش
مشاور : اکبر آزادروستا
موقعیت : زعفرانیه ♦ البرز ♦ ایران
مساحت مسکونی : 2.00 متر مربع ♦  اتاق : 4 ♦  اتاق خواب : 2 ♦  سرویس بهداشتی/حمام : 2
زمین 1800مترمربع باسند 6دانگ باآب برق گاز بنای 200متری 2خوابه قیمت 2میلیارد
لطفا تماس بگیرید
دسته بندی : ویلایی
نوع : فروش
مشاور : اکبر آزادروستا
موقعیت : زعفرانیه ♦ البرز ♦ فراتسه
قطعات تفکیک شده 500الی 1000متری با سند تک برگی بصورت شهرکی ،محصور ،جدول کشی وخیابان بندی شده ،آب وبرق دائم ،
Hot Offer!!
 2,500,000,000 ريال;
2,500,000,000 ريال;
دسته بندی : ویلایی
نوع : فروش
مشاور : اکبر آزادروستا
موقعیت : زعفرانیه ♦ البرز ♦ ایران
مساحت مسکونی : 70.00 متر مربع ♦  اتاق : 1 ♦  اتاق خواب : 1 ♦  سرویس بهداشتی/حمام : 1
ملک فوق به مساحت 500مترمربع باسند ودارای 70مترمبربع بنای مسکونی باآب،برق ،گازومشجر 3ساله ودوعدددرب ومحصور بلوکی ومحوطه بندی شده ساختمان چهارطرف سنگ...
RSS Feed